Informații utile

Responsabili pentru conținut

Conform § 55 ABS. 2 RSTV

Thomas Perle
E-Mail: mail[at]stadtschreiber-temeswar.de

Traducere din limba germană

Elise Wilk

Indicații conform § 5 TMG

Deutsches Kulturforum östliches Europa
Berliner Straße 135
14467 Potsdam

Reprezentat prin:

Dr. Harald Roth (Director)

Contact

Telefon: +49 (0)331 20098-0
Telefax: +49 (0)331 20098-50
E-Mail: deutsches[at]kulturforum.info

Forumul Cultural German pentru Europa de Est a fost înfiinţat ca fiind o organizație non-profit, cu sediul în Potsdam, în decembrie 2000. Este finanțat de către Reprezentantul Guvernului Federal pentru Cultură şi Media conform deciziei Bundestagului.

Declinare a responsabilității:

Răspundere pentru conținut

Conținutul paginilor noastre au fost realizate cu cea mai mare atenție. Pentru corectitudinea, deplinătatea și actualitatea coținutului nu preluăm responsabilitate. Ca furnizori de servicii ne asumăm răspunderea pentru conținuturile proprii, conform § 7 Abs.1 TMG după legea generală. Conform §§ 8 până la 10 TMG, în calitate de furnizori de servicii, nu suntem responsabili pentru monitorizarea sau cercetarea infomaților străine transmise sau salvate. Blocarea sau îndepărtarea informaților după legea generală nu sunt luate în calcul în cazul de față. Răspunderea se poate imputa numai în cazul concret de încălcare a legii. În cazul acesta materialele vor fi îndepărtate imediat.

Răspundere pentru linkuri

În conținutul oferit, se găsesc linkuri ale unor pagini externe terțe, a căror infomație nu o putem influența. Pentru aceste informații străine nu ne asumăm responsabilitate. Pentru conținutul linkurilor legate de paginile noastre este responsabil operatorul paginii web respective. Linkurile folosite vor fi fost cercetate în legătură cu eventuale încălcări ale drepturilor în momentul folosirii lor. Conținuturi ilicite nu au fost găsite la momentul creării linkurilor de legătură. Un control permanent al conținutului linkurilor de legărută folosite, fără sesizarea concretă de nerespectare a legii, nu va fi efectuat. În cazul în care se vor sesiza încălcări ale legii, conținutul în cauză va fi îndepărtat imediat.

Drepturile de autor

Conținuturile oferite de operatorii acestor site-uri sunt obiectul dreptului de autor pe baza legilor Germaniei. Multiplicarea, editarea, distribuirea și exploatarea de orice fel în afara regulamentului necesită acordul în scris al autorului în cauză. Descărcarea sau copierea informațiilor sunt permise numai în scop privat iar folosirea lor în scop comercial este interzisă. În cazul în care conținutul paginii nu este oferit de unul dintre operatori, este luată în cauză legea aplicată pentru dreptul de autor terț. Conținuturile oferite de terți vor fi marcate ca atare. În cazul în care se observă încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să ne atenționați. Odată ce încălcarea drepturilor de autor devine cunoscută conținutul cu pricina va fi îndepărtat.

Politica de confidențialitate

Pagina noastră poate fi accesată în mod normal, fără a fi necesară indicarea de date personale. În cazul în care introducerea acestor date este totuși necesară pe pagina noastră (ex.: nume, adresă, email), aceasta se va efectua pe proprie răspundere. Aceste date nu vor fi oferite unei părți terțe fără acordul personal. Menționăm că transmisia de date pe internet poate avea breșe de siguranță (de exemplu la transmiterea prin email). O protecție împotriva acestor breșe de siguranță către un terț nu este posibilă.

Urmăriți prin e-mail
Thomas Perle pe Instagram
Forumul Cultural German pe YouTube
Forumul Cultural German pe YouTube
RSS